Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Positivo Kft.

 

A positivo.hu üzemeltetője: Positivo Kft.  Adószám: 14016297241, székhely és postacím: 1022 Budapest, Felvinci út 25. 2. emelet 2. (továbbiakban: Szolgáltató)

 

Felhasználási feltételek

A www.positivo.hu honlapon (továbbiakban: HONLAP) található tartalom (ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, az azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerz

A tartalom felhasználáshoz (kivéve az oldalon elhelyezett megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag az egészben vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás, közzététel esetét.

A Honlap oldalainak megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyisssa meg az oldalakat!

Jogi és adatkezelési nyilatkozat

Az oldal használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli, azokat harmadik fél számára nem adja át.

A Honlap, illetve az azt működtető Szolgáltató (adatkezelő) a honlapon nyújtott bizonyos szolgáltatások igénybevételét, így a hírlevelek megküldését előzetes regisztrációhoz köti.

A hírlevelekre való feliratkozás során történő regisztráció folyamán olyan adatok megadását kérjük, amelyek a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatnak minősülnek. Az adatkezelő a honlapon a felhasználó által megadott minden adatot a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkor hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli.

Szolgáltató érintettnek tekinti bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyt.

A regisztráció során a positivo.hu honlap látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük: név, email cím, születési dátum.

A regisztráció bármikor megszüntethető a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható leiratkozási linkre kattintva.

A regisztráció során megadott adatok módosítása a kiküldött e-mail üzenetek mindegyikében megtalálható adatmódosítás linkre kattintva végezhető el.

Az érintett az office(@)positivo.hu e-mail címre küldött üzeneten keresztül kérhet felvilágosítást a személyes adatairól, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról.

A regisztráció során a felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatai következő célú felhasználásához:

  • hírlevél és blogértesítő küldése a megadott email címre
  • saját termékek és szolgáltatások népszerűsítése
  • értékesítési célú üzenetek, kampányok bonyolítása
  • évente több alakalommal más, a regisztrált látogatót esetlegesen érdeklő, számára hasznos – ingyenes, és olykor fizetős – termékek vagy szolgáltatások népszerűsítése, ajánlása

 

Szolgáltató rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat az érintettek kérésére történő törlésig megőrzi.

 

Amennyiben úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Budapest, 2017. november 17.